سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

گاهی از سر اجبار

[ دوشنبه 93/4/23 ] [ 10:1 عصر ] [ صادق و فاطمه ] [ نظر ]

....

 

نوشته*فاطمه*[ جمعه 93/4/20 ] [ 5:49 عصر ] [ صادق و فاطمه ] [ نظر ]

همه آرزویم@};-

همه آرزویم این است


نتراود اشک از چشمانت


مگر از شوق زیاد


نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز


و به اندازه هر روز تو عاشق باشی


عاشق آنکه تو را می خواهد


و به لبخند تو از خویش رها می گردد


و تو را دوست بدارد به همان اندازه.... 


نوشته*فاطمه*[ جمعه 93/4/20 ] [ 5:34 عصر ] [ صادق و فاطمه ] [ نظر ]

دوستت دارم

به یاد داشته باش کهانسانها در کنار هم عاشقند و دور از هم عاشقتر!
هرجاکه باشی!
هرکجا که باشم!
*دوستت دارم*....!!!
نوشته*فاطمه*


[ جمعه 93/4/20 ] [ 5:24 عصر ] [ صادق و فاطمه ] [ نظر ]

ارزش همسرم

ارزش قلب به عشقه

ارزش سخن به صداقته

ارزش چشم به پاک بودنه

ارزش دوست به وفاست

ولی ارزش تو

به تنهایی اندازه ی تمام

دنیاست...!!!

تقدیم به همسرم


نوشته*صادق*[ سه شنبه 93/4/17 ] [ 6:51 عصر ] [ صادق و فاطمه ] [ نظر ]